Zsindelyes pálinka webáruház

prémium pálinkák a Pálinkamester ajánlásával

Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezető

A webshop üzemeltetője, a HARIFORMA Bt. (4220. Hajdúböszörmény, Király Jenő tér 1. B lph. 1. em. 2.) továbbiakban: üzemeltető, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A www.palinkamester.hu webshop (weboldal) használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat az üzemeltető semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza. Az üzemeltető adatvédelmi elvei kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:

 

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről;
 • 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások; adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
 • Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

 

Fogalmak és értelmezések:

A weboldal adatvédelmi elvei az alábbi, az 1992. évi LXIII. törvényben értelmezett alapvető fogalmak használatával készültek:

 • Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtója, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

 

A Weboldalon gyűjtött adatok:

 • Általános adatgyűjtés: a weboldal automatikusan gyűjt anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról.
 • Regisztráció: a weboldal kereskedelmi szolgáltatásai regisztráció kitöltése után vehetők igénybe, mely során a következő személyes adatok megadása kötelező: e-mail cím, név, lakcím (város, irányítószám, cím), telefonszám. Rendelés során a regisztrált felhasználók külön szállítási címet adhatnak meg. Lehetséges továbbá cégnév és mobil telefonszám megadása.
 • Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

 

Az adatok kezelése, feldolgozása és továbbítása:

 • Az üzemeltető kizárólag a weboldal üzemeltetéséhez és vállalkozásának üzletviteléhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg.
 • Az előző pontban meghatározott általános adatok kizárólag az üzemeltető által elérhetőek, az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.
 • A regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, nyomon követhetőségét illetve az üzemeltetővel vagy a weboldallal kapcsolatos információk célba juttatását szolgálják.

 

Az adatok minősége és biztonsága:

Az üzemeltető az alábbi lehetőségeket kínálja a vásárlóktól gyűjtött személyes adatok pontosságának és biztonságának fenntartásához:

 • A webshop regisztrált felhasználói személyes adataikat bármikor megváltoztathatják, frissíthetik a bejelentkezés után a következő hivatkozás alatt elérhető funkció segítségével: „Adataim”.
 • Ezen online funkció segítségével nem megoldható kérdések, panaszok kezelésében az e-mail címen kaphat segítséget.

 

Az érintettek jogai és érvényesítésük:

A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz a webshop regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni, illetve törölni a rendszerből. A HARIFORMA Bt. a következő lehetőségeket kínálja ezen jogok érvényesítésére:

 • A weboldal regisztrált felhasználói személyes adataikról bármikor tájékoztatást kérhetnek az előző pontban említett funkció segítségével.
 • Ugyanezen funkción keresztül a regisztráció bármikor megszüntethető
 • A regisztráció megszüntetése esetén, a személyes adatok rendszerünkből törlődnek, de a korábbi rendelésekkel kapcsolatos adat megőrzésre kerül.
 • A regisztráció törlésekor a megszerzett hűségpontok elvesznek, azok Forintra váltására, későbbi visszaállítására lehetőség nincs.

 

További felvilágosítás:

 • Az üzemeltető online ügyfélszolgálata a látogatók rendelkezésére áll minden adatvédelemmel és a weboldal használata során felmerülő egyéb kérdéssel kapcsolatban. Az ügyfélszolgálat elérhetősége:
A név kötelez! - szokták mondani, és most ennek eleget téve elmondhatom, hogy a Budapesti...
A birs pálnkafőzdei felhasználása nem rendelkezik olyan mértékű tradíciókkal, mint pl....
Többet iszik, aki állva iszik A gasztro-kultúra színes palettáján számtalan ital...
Hariforma Bt.
4220 Hajdúböszörmény
Király Jenő tér 1/B
A Pálinkamester elkötelezett híve és támogatója a felelősségteljes,
kultúrált italfogyasztásnak. Ezért pálinka fogyasztását 18 éven aluliak
számára nem ajánljuk és őket kiszolgálni sem áll módunkban.