Zsindelyes pálinka webáruház

prémium pálinkák a Pálinkamester ajánlásával

Vásárlási információk

Az alábbi Vásárlási Feltételek érinthetik a törvényes jogait. A vásárlás előtt gondosan olvassa el az itt foglaltakat!

Bevezető

Az alábbi Általános Vásárlási  Feltételek - a továbbiakban: Feltételek – a Hariforma Bt (4220 Hajdúböszörmény, Király Jenő tér 1. B lph. 1. em. 2. a., 22516091-2-09, 09-06-014979 (Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság))  (továbbiakban Eladó) által a www.palinkamester.hu webshopban (továbbiakban webshop) forgalmazott termékek  megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg. Annak érdekében, hogy a webshopban található termékek megrendelésekor tisztában legyen a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételekkel, kérjük, gondosan olvassa el az alábbiakat. Amennyiben bármilyen kérdése lenne, írjon nekünk az e-mail címre.

A jelen Feltételek tartalmazzák a megrendelés szabályait, a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés alapvető rendelkezéseit. A jelen Feltételek határozzák meg továbbá az Eladó, mint a www.palinkamester.hu webshopot üzemeltető cég, webshop üzemeltetésével kapcsolatos felelősségét.

A Vevő a webshopban megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára nézve - változtatás nélkül - kötelezőnek ismeri el jelen Feltételeket.

Az Eladó jogosult a jelen Feltételekben rögzített általános feltételektől eltérő kikötéseket az adás-vételi vagy szállítási szerződésben érvényesíteni. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Feltételeket (a termékválaszték, az alkalmazandó jogszabályok, beszerzési lehetőségek, beszerzési feltételek, árak változása, árfolyamingadozás vagy bármely más okból) bármikor, a Vevőnek küldött értesítés nélkül módosítsa. A termékek szállítása a megrendelés időpontjában hatályos Feltételek szerint történik. Ezért arra kérjük, a megrendelés elküldése előtt akkor is olvassa el a jelen Feltételeket, ha azt korábbiakban már olvasta. A Feltételek hatályos verzióját mindig megtalálja a www.palinkamester.hu weboldalon.

Cégünk kiskereskedelmi tevékenységre jogosult, így jövedéki termékeknél az általunk kiállított számla továbbértékesítésre nem alkalmas!

A szerződés létrejötte:

Az adás-vételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Eladó között, a termék átadásakor jön létre. A szerződés megkötését az Eladó a megrendelés kézhezvételének igazolását követően is megtagadhatja, ha a megrendelt Termék nincs készletében.    

Szállítási feltételek:

A weboldalon megtalálható termékek szállítási határideje:

A szállítás teljesítése a megrendelés leadásától számított 3 munkanapon belül történik. Termékeink szállítását a Magyar Posta Zrt. végzi. Egyéni igényüket kérjük a megrendelés leadásakor a megjegyzés rovatban tüntessék fel.

A csomagot kizárólag 18 éven felüli személynek köteles átadni a kézbesítő.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor weboldalon megrendelt terméket az Eladótól átvette és ezt aláírásával igazolta. Kérjük minden esetben ellenőrizze a termék épségét és sértetlenségét a termék átvételekor.

Az Eladó a Vevővel történő szerződéskötéskor adja át a jogszabályok által előírt számlát.

Szállítást kizárólag Magyarország területén tudunk teljesíteni.

 

A weboldalon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek. Az Eladó az árak - Vevőknek küldött előzetes értesítés nélküli - megváltoztatásának jogát fenntartja. A Vevők a megrendelőlap elküldése után, az e-mailben kapott visszaigazoláson szereplő árakon vásárolhatják meg a megrendelőlapon feltüntetett termékeket. A vásárlásról szóló automatikus értesítés nem azonos a megrendelés visszaigazolásával.

Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, de legfeljebb egy meghatározott készlet erejéig tart (amely készlet az akció záró időpontját megelőzően is kimerülhet). A kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók össze és akciós termékeinkre nem érvényesek. Az akciós termékeinket minden esetben megkülönböztetetten jelöljük a termék adatlapján.

A fizetési folyamat során a Vevő számára jól látható helyen fel vannak tüntetve a termék kiszállításának költségei. A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történik. A szolgáltatás díja az ország bármely településére rendelésenként bruttó 1500 Ft (1181 Ft + ÁFA).

A termékek árának kifizetési módja előre utalás, vagy kiszállításkor utánvét. Az utánvét az jelenti, hogy a termékek árának, illetve a házhoz szállítás díjának kifizetése készpénzfizetéssel, a Termék átvételekor esedékes. Az átadásra a termék árának megfizetése után kerül sor, az utánvétes ellenérték beszedésnek külön díja van bruttó 300 Ft (236 Ft +ÁFA). Előre utalás esetén az Eladó akkor köteles átadni a Vevő részére a terméket, ha megérkezett az Eladó bankszámlájára a vásárlás ellenértéke (szállítási díjjal együtt). Amennyiben a vásárlás szállítási és utánvét díj nélküli bruttó végösszege meghaladja a 25.000 Ft-t, abban az esetben az Eladó nem számít fel szállítási díjat.

Átutalási információk

Ha ezt a fizetési módot választja a pénztárnál, kérjük a megrendelés végösszegét (szállítási díjjal együtt) utalja át legyen szíves a következő bankszámlaszámra:  

Jogosult neve: Hariforma Bt.
Jogosult számlaszáma: 61200285-14029660  
Számlavezető Bank neve: Polgári Bank Zrt.

Átutalásnál a közlemény rovatban kérjük hivatkozzon a megrendelés azonosító számára a könnyebb és gyorsabb ügyintézés érdekében!

Az Eladó a termék tulajdonjogát mindaddig teljes egészében fenntartja, amíg a Vevő a vételár teljes összegét (beleértve az ÁFA-t is) valamint a házhoz szállítási díjat hiánytalanul meg nem fizette, tehát a tulajdonjog a Vevőre a vételár és a házhoz szállítási díj hiánytalan megfizetése után érvényesül.

A jótállás (garancia) és a szavatosság:

A weboldalon megrendelt termékekre vonatkozó valamennyi jótállási és szavatossági kötelezettség első sorban a termék gyártóját vagy magyarországi forgalmazóját, másod sorban az Eladót terheli. A jótállás és szavatosság arra terjed ki, hogy a webshopban megrendelt és az Eladó által leszállított termékek anyag - és gyártási hibáktól mentesek. A jótállási kötelezettségek vonatkozásában az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai érvényesek, azzal, hogy a hivatkozott jogszabályban szereplő jótállás abban az esetben érvényesíthető, ha a Vevő fogyasztónak (Ptk. 685.§ d) pontja) minősül. Amennyiben a Vevő nem fogyasztó, illetve amennyiben a megrendelt termék nem tartozik az idézett jogszabály hatálya alá, a termékre vonatkozó jótállás tekintetében a termék gyártója által meghatározott feltételek irányadóak. Bizonyos termékek vonatkozásában a jótállás a jogszabályban meghatározott kötelező jótállási időn túl is terjedhet, azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit minden esetben a termék gyártója határozza meg.

A termék visszaszolgáltatása:

A Vevő a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül, indoklás nélkül elállhat. A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a csomagolást vagy a hivatalos garancia zárjegyet megsértette. Vevő elállási jogát a meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fentieknek megfelelő, jogszerű elállás esetén az Eladó a kifizetett vételárat legkésőbb az elállást követő 30 (harminc) naptári napon belül visszatéríti Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a Termékhez mellékelt és az Eladótól átvett tételt eredeti csomagolásban. A Vevő az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut az Eladónak. Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tartozékokat, dokumentumokat az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételek árát érvényesítse a Vevővel szemben. Elállás esetén a visszatérítés kizárólag a termék árának erejéig történik, az esetleg felmerült szolgáltatási és egyéb költségek és kedvezmények (csomagolás, szállítási díj, utánvét díja, kupon, hűségpont) nem kerülnek visszatérítésre. Amennyiben a terméket az Eladó sérült állapotban adta át a Vevő részére, a Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését akkor az Eladó a terméket kicseréli, vagy amennyiben az Eladó nem tud csereterméket biztosítani a vételárat visszafizeti.

Egyéb feltételek:

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk), az egyes tartós használatra rendelt termékek kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001./CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. Jogvita esetén a felek a Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét, hatáskör hiányában pedig a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A név kötelez! - szokták mondani, és most ennek eleget téve elmondhatom, hogy a Budapesti...
A birs pálnkafőzdei felhasználása nem rendelkezik olyan mértékű tradíciókkal, mint pl....
Többet iszik, aki állva iszik A gasztro-kultúra színes palettáján számtalan ital...
Hariforma Bt.
4220 Hajdúböszörmény
Király Jenő tér 1/B
A Pálinkamester elkötelezett híve és támogatója a felelősségteljes,
kultúrált italfogyasztásnak. Ezért pálinka fogyasztását 18 éven aluliak
számára nem ajánljuk és őket kiszolgálni sem áll módunkban.